IKC De Lei

Leskracht

Op De Lei werken we volgens de methodiek van Leskracht, waarmee we toekomstgericht onderwijs bieden. Enerzijds wordt ingezet op digitale mogelijkheden en anderzijds wordt binnen een betekenisvolle levensechte omgeving aandacht besteed aan houding, vaardigheden, denkwijzen en basale kennis. Kinderen leren in een coöperatieve setting middels door de leerkracht geleide instructies, uitdagende werkvormen, zelf gestelde (onderzoeks)vragen, ontwerpend leren en eigen ervaringen.

Projectmatig werken


Met Leskracht werken we projectmatig. Die aanpak sluit aan bij de ontwikkeling van een grote groep leerlingen. Omdat leerlingen uit dezelfde klas verschillend leren, zijn de digitale en tastbare leeromgevingen ingericht als ruime gereedschapskisten waaruit leerkrachten en leerlingen kunnen kiezen uit verschillende tools. Eigenaarschap en zelf keuzes maken hebben een positieve impact op de motivatie en stimuleert talentontwikkeling.

Kleuterstof, Regenboog wereldkist en Spectrumbox

In groep 1 en 2 werken wij met Kleuterstof. Voor groep 3 t/m 6 is de 'Regenboog wereldkist' de digitale en tastbare leeromgeving waarmee cooperatie en projectmatig werken wordt gestimuleerd. In groep 6 t/m 8 staat de 'Spectrumbox' centraal.
Op de digitale leeromgeving wordt gebruik gemaakt van deelthema's die per project door de leerkracht wordt geselecteerd.
Ieder deelthema bevat de leerinhoud van de drie domeinen:

  • Mens & Samenleving,
  • Natuur & Techniek,
  • Ruimte en Tijd

Lees meer informatie over Leskracht.

 

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline