IKC De Lei

Identiteit

Iedereen is welkom op ons IKC, ongeacht achtergrond, religie, cultuur, geaardheid. Dat is de basis van onze identiteit. Juist die verschillen kleuren ons IKC. Ons IKC staat voor respectvol met elkaar omgaan. Respect voor jezelf, elkaar en voor je omgeving. Wij zijn gericht op de maatschappij, te beginnen bij het dorp waarin de kinderen wonen en opgroeien.

Onze identiteit geven we vorm op de volgende wijze;
Religieuze feesten en vieringen.
Als onze kinderen het IKC na groep 8 verlaten, hebben zij kennis van en respect voor de belangrijkste religies waarbij we de belangrijkste, en vanuit onze visie meest relevante feesten en tradities structureel vieren.

Levenslessen.
We vormen en leiden onze kinderen op tot wereldburgers. "We halen de wereld binnen, en treden de wereld tegemoet", te beginnen in Leimuiden, en vandaaruit verbreden wij de horizon van ieder kind. We doen dat o.a. aan de hand van levenslessen. Daarvoor gebruiken we een gezamenlijke methode die aansluit bij de eindtermen van het basisonderwijs, maar die al beginnen als de kinderen op ons IKC starten, dus ook bij de kinderopvang. In deze levenslessen gaat het vooral om;
- Kennis van de wereldgodsdiensten/geestelijke stromingen.
- Kennis van verschillende culturen.
- Democratisch burgerschap.
- Omgang met elkaar.
- Maatschappelijke betrokkenheid bij ons dorp als community.

Religieuze beleving.
De religieuze beleving, zoals bidden, voorbereiding op de 1e Heilige Communie, Bijbel of Koranles enz. vindt thuis plaats.

Pedagogische visie.
Het vormgeven van onze identiteit is een zaak van de professionals en de ouders samen. Voor een belangrijk deel valt dat vormgeven samen met onze pedagogische visie, waarin we onze normen en waarden en de manier waarop we met elkaar omgaan invulling geven. Vandaar het belang om, als het over identiteit gaat, dat altijd samen met ouders vorm te geven en die bij te stellen als de actualiteit daarom vraagt.

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline