Basisschool De Lei

Aanmelden

Aanmelden
Als ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen zij een aanmeldingsformulier invullen, dat kan worden aangevraagd bij de directie of kan worden gedownload van de website.
U kunt dit formulier mailen naar info@delei.wijdevenen.com of langsbrengen op school.

Procedure 4-jarigen
Wij adviseren uw kind aan te melden tussen het moment dat het kind drie jaar wordt en ongeveer vier maanden voor de vierde verjaardag. 
Na de aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Op een intakeformulier dienen ouders aan te geven of hun kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. De directeur bekijkt samen met de ouders of onze school geschikt is voor uw kind. Dat is bijna altijd het geval. Wanneer dat niet zo is, gaat de directeur samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek.
Na het intakegesprek vindt de inschrijving plaats en worden er afspraken gemaakt over de zogenoemde 'wendagen'.
Voor schooljaar 2021-2022 verzoeken wij u om uw kind vóór 1 april 2021 aan te melden. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor dat schooljaar maken. 


Procedure kinderen ouder dan 4 jaar
Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere school, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel op bezoek te komen en de sfeer te proeven. Wanneer een kind van school wisselt, wordt er altijd contact opgenomen met de basisschool van het kind. 
Het advies en het onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. 

Vanaf wanneer kan uw kind naar school?
Naar school gaan (wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Uw wensen op dit gebied en de mogelijkheden van de school worden op het intakegesprek met u besproken.

2020 Basisschool De Lei

Powered by BasisOnline