IKC De Lei

Aanmelden

Kennismakingsgesprek (voor 3 jaar)

Mocht u voordat uw kind(eren) 3 jaar is interesse hebben in het onderwijs op De Lei, kunt u dit via de mail aanvragen bij directie. (directie@delei.wijdevenen.com) . Er wordt dan een kennismakingsgesprek gepland. De aanmelding volgt vanaf 3 jaar.

Aanmelden (vanaf 3 jaar)
Als ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen zij een aanmeldingsformulier invullen, dat kan worden aangevraagd bij de directie of kan worden gedownload van de website. Dit aanmeldformulier kan vanaf 3 jaar worden ingevuld.
U kunt dit formulier mailen naar directie@delei.wijdevenen.com of langsbrengen op school.

Procedure 4-jarigen
Wij adviseren uw kind aan te melden tussen het moment dat het kind drie jaar wordt en ongeveer vier maanden voor de vierde verjaardag. 
Na de aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met Kristel of Nicky. Tijdens dit gesprek krijgt u een rondleiding en meer informatie over het onderwijs op De Lei.

Op het aanmeldformulier dienen ouders aan te geven of hun kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft.  Op onze school en binnen stichting WIJ de Venen willen we inclusiever onderwijs realiseren. Wij geloven dat ouders en school samen kunnen kijken naar kansen en mogelijkheden om kinderen thuis nabij onderwijs te geven.  

Voorziet u dat uw kind meer nodig heeft om in het basisonderwijs te kunnen ontwikkelen? Of wordt dit door betrokken externen geadviseerd? Onze deur staat open; neem contact op om samen te verkennen wat mogelijkheden zijn.  

Na het kennismakingsgesprek vindt de intake met de leerkracht en  inschrijving plaats en worden er afspraken gemaakt over de zogenoemde 'wendagen'.
Voor schooljaar 2023-2024 verzoeken wij u om uw kind vóór 1 april 2023 aan te melden. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor dat schooljaar maken. 

Na de voorjaarsvakantie 2024 komen de kinderen die 4 jaar worden en op school starten in een instroomgroep. Kinderen die in januari/februari '24 vier jaar worden, starten in één van de stamgroepen, na de voorjaarsvakantie zullen deze kinderen in de instroomgroep worden geplaatst. Indien u uw kind pas na de voorjaarsvakantie wilt laten starten, kan dat in overleg. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u hier meer uitleg over.

Procedure kinderen ouder dan 4 jaar
Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere school, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel op bezoek te komen en de sfeer te proeven. Wanneer een kind van school wisselt, wordt er altijd contact opgenomen met de basisschool van het kind. 
Het advies en het onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. 

Vanaf wanneer kan uw kind naar school?
Naar school gaan (wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Uw wensen op dit gebied en de mogelijkheden van de school worden tijdens het kennismakingsgesprek met u besproken.

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline