IKC De Lei

BSO

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 heeft het schoolbestuur de verplichting om kinderen van vier jaar tot aan het voortgezet onderwijs sluitende dagopvang te bieden. Om deze IKC gedachte vorm te geven zijn De Lei en Kinderopvang Snoopy een convenant buitenschoolse opvang aangegaan. We zijn straks onder één dak gehuisvest en door een goede samenwerking zijn wij in staat om een goed aanbod te doen teneinde de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
Ouders die opvang wensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden via deze link: www.ikcdelei.nl/aanmeldenkdv .

Wat & hoezo BSO?
Als je als ouder gekozen hebt om te blijven werken na de geboorte van je kind, stop je er niet mee als je kind 4 jaar wordt. Buitenschoolse opvang is dan dus van essentieel belang. De kinderen worden door gediplomeerde leiding opgehaald en naar de BSO -  ruimte gebracht. Op de BSO kunnen ze iets drinken, iets eten en hun verhaal kwijt. Daarna is er tijd voor vrije tijd! Onder professionele begeleiding leren de kinderen omgaan met hun vrije tijd. Op de BSO kan alles wat thuis kan en nog iets meer… Je kunt er knutselen, lekker op de bank liggen, kokkerellen, lezen, houtbewerken, computeren, je huiswerk maken, spelletjes doen, in de poppenhoek spelen, hutten bouwen, er worden uitstapjes gemaakt. Maar je kunt er ook voetballen, volleyballen, tennissen, of spelen op ons prachtige speelplein! Ook biedt de leiding dagelijks activiteiten aan waar je aan mee mag doen. Er worden externe activiteiten aangeboden op het gebied van sport, natuur, cultureel en creativiteit, maar er worden ook workshops ingekocht zoals scheidkundige proefjes, lab, escape room en freerun. Dit aanbod wordt verzorgd door onze interne activiteiten coórdinator en verschilt daardoor maandelijks.

Kwaliteit
Het opvangaanbod, uitgevoerd door Snoopy, voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang.

Openingstijden
Het begintijdstip van de opvang in schoolweken is na schooltijd vanaf 14.00uur en het eindtijdstip is 18.00 uur. In de vakantieweken is opvang mogelijk van 08.15 uur tot 18.00 uur. Voorschoolse opvang (vanaf 07.30 uur) en verlengde opvang (tot 18.30 uur) in zowel school- als vakantieweken is mogelijk.
Extra opvang i.v.m. studiedagen of als de school eerder sluit, zijn mogelijk. Snoopy is het gehele jaar op doordeweekse dagen geopend met uitzondering van feestdagen en één studiedag per jaar. 24 december en 31 december sluiten wij om 17.00uur.
Aan het begin van het jaar wordt het jaarrooster gemaakt door school. Snoopy zorgt voor opvang wanneer de school gesloten is, mits vermeld in het jaarrooster.
Indien er om onvoorziene redenen geen onderwijs gegeven kan worden, dan kan Snoopy in overleg opvang aanbieden tegen betaling.


Accommodatie
Het aanbod zal plaatsvinden in IKC De Lei: BSO De Lei, Larikslaan 2, Leimuiden.
(: 0172-500163 / @tl@kinderopvangsnoopy.nl 
Info/aanmelden
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, wilt u meer weten over de mogelijkheden voor kinderopvang voor zowel op het kinderdagverblijf als voor op buitenschoolse opvang? Bezoek dan www.kinderopvangsnoopy.nl

Kinderopvang Snoopy
Centraal kantoor: adres Acacialaan 50, Leimuiden.
(0172-500512
@:  info@kinderopvangsnoopy.nl  
www.kinderopvangsnoopy.nl

Teamleider: Samantha Schrama; TLlei@kinderopvangsnoopy.nl (BSO gerelateerde vragen)
Locatiehoofd: Noucka Schweiger; LHlei@kinderopvangsnoopy.nl 

2021 IKC De Lei

Powered by BasisOnline