Basisschool De Lei

BSO

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 heeft het schoolbestuur de verplichting om kinderen van vier jaar tot aan het voortgezet onderwijs sluitende dagopvang te bieden. Om deze IKC gedachte vorm te geven zijn De Lei en Kinderopvang Snoopy een convenant buitenschoolse opvang aangegaan. We zijn straks onder één dak gehuisvest en door een goede samenwerking zijn wij in staat om een goed aanbod te doen teneinde de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
Ouders die opvang wensen kunnen rechtstreeks contact opnemen met Snoopy.

Wat & hoezo BSO?
Als je als ouder gekozen hebt om te blijven werken na de geboorte van je kind, stop je er niet mee als je kind 4 jaar wordt. Buitenschoolse opvang is dan dus van essentieel belang. De kinderen worden door gediplomeerde leiding opgehaald en naar de BSO gebracht. Als het kind wat ouder is kunnen we afspreken dat het zelf naar de BSO mag komen onder bepaalde voorwaarden. Op de BSO kunnen ze iets drinken, iets eten en hun verhaal kwijt. Daarna is er tijd voor vrije tijd! Onder professionele begeleiding leren de kinderen omgaan met hun vrije tijd. Op de BSO kan alles wat thuis kan en nog iets meer… Je kunt je vriendje meenemen, je kunt er knutselen, lekker op de bank liggen, kokkerellen, lezen, houtbewerken, computeren, je huiswerk maken, spelletjes doen, in de poppenhoek spelen, hutten bouwen, er worden uitstapjes gemaakt, je kunt er voetballen, volleyballen, tennissen, enz., enz. Ook biedt de leiding dagelijks activiteiten aan waar je aan mee mag doen.
Kwaliteit
Het opvangaanbod, uitgevoerd door Snoopy, voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang.

Openingstijden
Het begintijdstip van de opvang in schoolweken is na schooltijd vanaf 14.00uur en het eindtijdstip is 18.00 uur. In de vakantieweken is opvang mogelijk van 08.15 uur tot 18.00 uur. Voorschoolse opvang (vanaf 07.30 uur) en verlengde opvang (tot 18.30 uur) in zowel school- als vakantieweken is mogelijk, maar kan bij te weinig animo financiële consequenties hebben.
Extra opvang i.v.m. studiedagen of als de school eerder sluit, zijn mogelijk indien hier minstens vier kinderen voor aangemeld worden. Snoopy is het gehele jaar op doordeweekse dagen geopend met uitzondering van feestdagen en één studiedag per jaar.

Accommodatie
Het aanbod zal plaatsvinden in of vanuit de accommodatie van Snoopy, genaamd;
'BSO 't Kluphuiz', Acacialaan 50, Leimuiden. Vanaf 9 december zal BSO De Lei gehuisvest zijn in het IKC.
(: 0172-500065 / @: bsokluphuiz@kinderopvangsnoopy.nl 
Info/aanmelden
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, wilt u meer weten over de mogelijkheden voor kinderopvang voor zowel op het kinderdagverblijf als voor op buitenschoolse opvang? Bezoek dan Snoopy's site of neem contact op met;
Kinderopvang Snoopy
Centraal kantoor: adres Acacialaan 50, Leimuiden.
(:  0172-500512
@:  info@kinderopvangsnoopy.nl  
www.kinderopvangsnoopy.nl
 

2020 Basisschool De Lei

Powered by BasisOnline